Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica (OCI BB) je skupina priaznivcov cyklistiky a iných foriem nemotorovej dopravy. Naším hlavným cieľom je ochrana životného prostredia a rozvoj nemotorovej dopravy v meste Banská Bystrica, v širšom regióne aj na celom Slovensku.

15 rokov skúseností

Ako skupina dobrovoľníkov fungujeme už od roku 2005, ako registrované občianske združenie od roku 2010.

Čo je naším zámerom?

 • podpora vzniku a rozvoju podmienok pre nemotorovú dopravu v Banskej Bystrici – či už rekreačnej, alebo účelovej (prevažne cyklodopravy)
 • identifikácia, navrhovanie a značenie trás pre nemotorovú dopravu
 • presadzovanie týchto trás v územnom pláne a získavanie prostriedkov na ich vybudovanie (mestský rozpočet, granty)
 • rozvoj turizmu v našom regióne
 • podpora trvalo-udržateľného rozvoja, environmentálnej výchovy
 • osveta a vzdelávanie v oblasti udržateľného rozvoja
 • rozvoj dobrovoľníckej činnosti

Koho oslovujeme?

 • všetkých, ktorí majú radi cyklistiku a iné druhy „samopohonu“
 • tých, ktorí sú ochotní pomôcť pri zlepšovaní kvality života v našom meste a jeho okolí

O čom vás chceme informovať?

 • o tom, čo sa deje v našom regióne v rozvoji nemotorovej dopravy
 • o aktuálnych športových, kultúrnych a vzdelávacích podujatiach
 • o pripravovaných a prebiehajúcich projektoch podporujúcich rozvoj nemotorovej dopravy
 • o výstavbe cyklochodníkov a cyklociest
 • o službách a informáciách spojených s rozvojom nemotorovej dopravy

S kým spolupracujeme?

 • naším hlavným partnerom je Mesto Banská Bystrica
 • s inými organizáciami v regióne aj na Slovensku
 • s nadáciami
 • s firmami a inštitúciami, ktoré majú záujem podporiť naše aktivity
 • s odbornou aj laickou verejnosťou
 • s dobrovoľníkmi – radi vás privítame medzi nami!