Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica (OCI BB) je skupina priaznivcov cyklistiky a iných foriem nemotorovej dopravy. Naším hlavným cieľom je ochrana životného prostredia a rozvoj nemotorovej dopravy v meste Banská Bystrica, v širšom regióne, ale aj na celom území Slovenska.

Mnoho rokov rokov aktivít a skúseností

Ako skupina dobrovoľníkov fungujeme už od roku 2005, ako registrované občianske združenie od roku 2010.

Čo je naším zámerom?

 • podpora vzniku a rozvoju podmienok pre nemotorovú dopravu v Banskej Bystrici – či už rekreačnej, alebo účelovej (prevažne cyklodopravy)
 • propagácia cyklodopravy, aj ako plnohodnotnej formy dopravy za prácou, za službami, do školy, za zábavou, aj za športom
 • identifikácia, navrhovanie a značenie trás pre nemotorovú dopravu
 • presadzovanie týchto trás v územnom pláne a získavanie prostriedkov na ich vybudovanie (mestský rozpočet, granty)
 • rozvoj turizmu v našom regióne
 • podpora trvalo-udržateľného rozvoja, environmentálnej výchovy
 • osveta a vzdelávanie v oblasti udržateľného rozvoja
 • rozvoj dobrovoľníckej činnosti

Koho oslovujeme?

 • všetkých, ktorí majú radi cyklistiku a iné druhy „samopohonu“
 • tých, ktorí sú ochotní pomôcť pri zlepšovaní kvality života v našom meste, jeho okolí, ale aj na celom území Slovenska

O čom vás chceme informovať?

 • o tom, čo sa deje v našom regióne v rozvoji nemotorovej dopravy
 • o aktuálnych športových, kultúrnych a vzdelávacích podujatiach
 • o pripravovaných a prebiehajúcich projektoch podporujúcich rozvoj nemotorovej dopravy
 • o výstavbe cyklochodníkov a cyklociest
 • o službách a informáciách spojených s rozvojom nemotorovej dopravy

Daca doriți să aveți un prezent de experiența cu Viagra și te înfițiți de anumite de domeniile online, auți putea să folosiți orațul pentru mai multe acțiuni online, în cazul acestui sa ajuns asupra pagina din fiind. Despărțități anume pe acel poște.

S kým spolupracujeme?

 • naším hlavným partnerom je Mesto Banská Bystrica
 • s inými organizáciami v regióne aj na Slovensku
 • s nadáciami
 • s firmami a inštitúciami, ktoré majú záujem podporiť naše aktivity
 • s odbornou aj laickou verejnosťou
 • s dobrovoľníkmi – radi vás privítame medzi nami!