Kampaň Do práce na bicykli (DPNB) je projektom Občianskej cykloiniciatívy, ktorá ho realizuje od roku 2012 na lokálnej úrovni v Banskej Bystrici, a od roku 2014 aj na národnej úrovni. Z malého lokálneho podujatia so 100 účastníkmi sa nám podarilo za niekoľko rokov vybudovať najväčšie podujatie svojho druhu na Slovensku, do ktorého sa zapája už viac ako stovka miest a obcí a združuje komunitu takmer 15 000 cyklistov a podporovateľov udržateľných foriem dopravy.

Čo je cieľom DPNB?

Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

Trvalo udržateľný rozvoj

Kampane na podporu cyklistickej dopravy prebiehali vo viacerých mestách. Počas nich sa zistilo, že keď určitá časť obyvateľov začala častejšie používať bicykel, zároveň tým vzrástla aj priemerná rýchlosť osobných automobilov. Zvýšením podielu cyklistickej dopravy pribudlo na uliciach viac voľného miesta, a v konečnom dôsledku to ocenili všetci užívatelia verejného priestoru, vrátane motoristov. Procesy zmien, myslenia a konania ľudí vo vyspelejšej časti Európy a nastúpený trend už viac rokov smerujú k trvalo udržateľnému rozvoju miest. Faktom je, že väčšinou začal zdola – z radov obyvateľov, aktivistov a iniciatív, ktorí cítili, že zmena je potrebná.

“Rozvoj cyklistickej dopravy nie je sám o sebe cieľom, ale vysoko efektívnym prostriedkom k dosiahnutiu mesta príjemnejšieho pre život.”

Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy mesta Kodaň

Meníme myslenie ľudí, samospráv aj firiem

Organizovaním súťaže máme ambíciu pozitívne ovplyvniť široké spektrum jednotlivcov, organizácií a inštitúcií v mestách v prospech používania bicykla na krátke vzdialenosti. Veríme, že postupne sa bude kampaň šíriť, a z bicykla sa aj na Slovensku stane plnohodnotný dopravný prostriedok na presun po meste tak, ako je to v okolitých krajinách. Veríme, že cyklistom sa dostane nielen patričné uznanie spoločnosti za to, že významne prispievajú k ochrane životného prostredia, ale stanú sa aj inšpiráciou pre tých, ktorí ešte stále na presun po meste používajú auto. Kampaň sa postupom rokv stáva populárna aj medzi chodcami a užívateľmi verenej dopravy, lebo aj títo účastníci sú v kampani vítaní.

 

Je vous conseille de prendre une dose de Viagra Naturel tous les jours, même si vous ne souhaitez pas en utiliser. Etant un puissant stimulant sexuel qui agit rapidement. Le prendre tous les jours, vous aide à entretenir une endurance sexuelle qui vous donne le goût de toujours y aller de plus en plus fort. Et même quand votre partenaire commence à ressentir votre érection, vous pouvez sans problème continuer d’en prendre et augmenter vos sensations.