Národná konferencia Cyklistická doprava je svojím rozsahom najväčšie podujatie svojho druhu na Slovensku. Myšlienka organizovať konferenciu so zameraním na cyklistiku sa objavila už v roku 2009 v občianskom združení Mulica, ktoré si uvedomilo, že na Slovensku neexistuje podobné odborné fórum zamerané na rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky. Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica (OCIBB) sa k tejto iniciatíve pripojila a spolu s ďalšími partnermi organizujú konferenciu už od roku 2010, vždy jedenkrát ročne v októbri.

Ciele konferencie

Konferencia má niekoľko cieľov. Jedným z nich je vzdelávanie tých zástupcov samospráv, organizácií a inštitúcií, ktorí majú priamy dosah a kompetencie v oblasti cyklodopravy. Ďalším cieľom je vzájomné zdieľanie dobrých príkladov a skúseností medzi odborníkmi zo Slovenska a Európy. Rokmi sa ukázalo, že kvalitní lektori a ich prezentácie nezriedka slúžia ako motivácia aj pre tých, ktorí ešte stále pochybujú o dôležitosti a užitočnosti cyklistickej dopravy pre skvalitňovanie života v mestách. Nemenej dôležitým cieľom konferencie je aj vytvorenie priestoru pre neformálne stretávanie a spoznávanie sa, diskusie a nadväzovanie odborných vzťahov.

Podpora štátu

Od roku 2015 konferenciu podporujú aj Ministerstvo dopravy a výstavby a Ministerstvo životného prostredia, čo konferencii pridáva na význame a prestíži. Zároveň to dokazuje, že už aj na Slovensku sa cyklistická doprava dostáva medzi oblasti, ktorým je venovaná pozornosť nielen zo strany aktivistov a niekoľkých organizácií, ale aj zo strany štátu.

 

No se ha reconocido el esfuerzo que hacen nuestros profesionales sanitarios, en opinión del representante de los farmacéuticos extremeños. De gran valor, 40 mg es muy potente por lo que te puedes tomar solo la mitad. Los del preparado Lovegra son poco visibles, al principio es aconsejable consumir la píldora 30 mg y los médicos recomiendan ir a Farmapatria https://espiedo.net/cialis-necesita-receta-medica-en-espana/ y tema de tanto interés para el común de las personas.