Národná konferencia Cyklistická doprava je svojím rozsahom najväčšie podujatie svojho druhu na Slovensku. Myšlienka organizovať konferenciu so zameraním na cyklistiku sa objavila už v roku 2009 v občianskom združení Mulica, ktoré si uvedomilo, že na Slovensku neexistuje podobné odborné fórum zamerané na rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky. Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica (OCIBB) sa k tejto iniciatíve pripojila a spolu s ďalšími partnermi organizujú konferenciu už od roku 2010, vždy jedenkrát ročne v októbri.

Ciele konferencie

Konferencia má niekoľko cieľov. Jedným z nich je vzdelávanie tých zástupcov samospráv, organizácií a inštitúcií, ktorí majú priamy dosah a kompetencie v oblasti cyklodopravy. Ďalším cieľom je vzájomné zdieľanie dobrých príkladov a skúseností medzi odborníkmi zo Slovenska a Európy. Rokmi sa ukázalo, že kvalitní lektori a ich prezentácie nezriedka slúžia ako motivácia aj pre tých, ktorí ešte stále pochybujú o dôležitosti a užitočnosti cyklistickej dopravy pre skvalitňovanie života v mestách. Nemenej dôležitým cieľom konferencie je aj vytvorenie priestoru pre neformálne stretávanie a spoznávanie sa, diskusie a nadväzovanie odborných vzťahov.

Podpora štátu

Od roku 2015 konferenciu podporujú aj Ministerstvo dopravy a výstavby a Ministerstvo životného prostredia, čo konferencii pridáva na význame a prestíži. Zároveň to dokazuje, že už aj na Slovensku sa cyklistická doprava dostáva medzi oblasti, ktorým je venovaná pozornosť nielen zo strany aktivistov a niekoľkých organizácií, ale aj zo strany štátu.