Myšlienka realizovať projekt s názvom “Nechajme auto doma” vznikla vďaka spojeniu občianskych združení Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica, Prešovská bicyklová skupina Kostitras a Turčianska bicyklová skupina JUS Martin, ktoré mali ambíciu pozitívne ovplyvniť dopravné chovanie obyvateľov Slovenska v prospech bicykla, chôdze a verejnej dopravy. Zámerom tiež bolo šíriť informácie o reálnych dopadoch dopravy na život obyvateľov, vrátane konkrétnych číselných ukazovateľov týkajúcich sa produkcie CO2 a jeho dopadov na organizmus.

Hlavný cieľ

Projekt s názvom “Nechajme auto doma” bol realizovaný vďaka podpore Nórskeho finančného mechanizmu z programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Jeho hlavným cieľom bolo vytvorenie nástroja na podporu rozvoja nemotorovej dopravy ako trvalého opatrenia pre skvalitnenie ovzdušia v mestách a ako príspevku ku zníženiu produkcie CO2 pochádzajúceho z dopravy.

Vznik systému kampane DPNB

Výsledkom projektu bolo vytvorenie efektívneho propagačného a motivačného nástroja pre obyvateľov Slovenska k dochádzaniu do práce na bicykli. Vznikol systém na registráciu a evidenciu najazdených kilometrov v národnej kampani Do práce na bicykli, ktorá aj vďaka tejto inovácii mohla ďalej navyšovať počet zapojených účastníkov a motivovať ich, aby si aspoň v máji zvolili na cestu do práce bicykel. Súčasťou projektu bolo aj vytvorenie portálu www.nechajmeautodoma.eu, čím vznikol efektívny nástroj na propagáciu a informovanie o udržateľných formách dopravy, predovšetkým  o kampani Do práce na bicykli prostredníctvom publikovania článkov, ktoré sa následne zobrazujú aj na domovskej stránke Do práce na bicykli.