Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná každý rok od 16. do 22. septembra. Táto európska iniciatíva nabáda obce a mestá, aby zaviedli a podporovali trvalo udržateľné dopravné opatrenia a vyzývali ľudí, aby si vyskúšali alternatívy k používaniu automobilov. Od jej začiatku v roku 2002 dosah kampane neustále rastie, a to nielen v Európe, ale aj vo svete.

Z lokálnej na národnú úroveň

V roku 2005 organizovala Občianska cykloinicitíva v Banskej Bystrici prvý ročník podujatia Cyklofest, ktoré bolo zároveň súčasťou kampane Európsky týždeň mobility. Od tohto momentu naše združenie, v partnerstve s mestom Banská Bystrica, pravidelne organizuje podujatia počas Európskeho týždňa mobility. V roku 2014 bola Andrea Štulajterová (štatutárna zástupkyňa OCI BB) poverená Slovenskou agentúrou životného prostredia koordináciou kampane ETM na Slovensku ako národná koordinátorka. Vďaka skúsenostiam s organizáciou a koordináciou kampane na lokálnej úrovni sa podarilo OCI BB, aj prostredníctvom Andrei Štulajterovej, postupne motivovať do zapojenia sa do kampane ďalšie samosprávy a organizácie na Slovensku. V posledných rokoch sa tak do tejto celoeurópskej výzvy zapája už viac ako 60 slovenských samospráv.

Uvedomenie si potreby zmeny

ETM je vynikajúcou príležitosťou na objasnenie výziev, ktorým mestá čelia. Tým otvára cestu pre zmenu správania obyvateľov a posun k udržateľnejšej dopravnej stratégii. Je tiež dobrou príležitosťou pre miestne zainteresované strany, aby sa zišli a prediskutovali rozličné aspekty mobility a kvality ovzdušia, našli inovatívne riešenia na zníženie emisií a miery využívania automobilov a otestovali nové technológie alebo plánované opatrenia. Európsky týždeň mobility dáva ľuďom možnosť zamyslieť sa, na čo skutočne ulice miest slúžia, a predebatovať konkrétne riešenia problémov ako je nadmerný hluk, znečistenie ovzdušia, zápchy, problémy s parkovaním, dopravné nehody či zdravotné problémy.