Plochy okolo prírodného prameňa „Medokýš“ medzi plážovým kúpaliskom a plavárňou boli dlhodobo neudržiavané a altánok s prameňom bol zdevastovaný. Občianska cykloiniciatíva sa preto v spolupráci s Mestom Banská Bystrica a aktívnymi občanmi rozhodla priestor revitalizovať úpravou zelene, opravou chodníka, altánku a samotného prameňa.

Pôvodný stav

Prameň “Medokýša” je obstavaný dreveným altánkom, ktorého vlastníkom je Mesto Banská Bystrica. Priestor nie je oplotený a v minulosti bol veľmi často navštevovaný obyvateľmi z rôznych častí mesta z dôvodu pitia prírodnej minerálnej vody. V minulosti boli objekt altánku a spevnené plochy zdevastované, okolie prameňa znečistené a celkový priestor bol zanedbaný. Na pozemku bola zeleň zastúpená väčšinou náletovými drevinami, inváznymi rastlinami a nekosenou trávou. Takto neupravený pozemok priťahoval bezdomovcov a asociálne živly, čím sa “Medokýš” zdevastoval a stal sa nebezpečný pre ostatných obyvateľov.

Vdýchnutie nového života

Obyvatelia mesta často podávali podnety na riešenie tohto problémového priestoru. Preto sme sa v spolupráci s Mestom Banská Bystrica zapojili do grantového programu Nadácie Ekopolis a prostredie zrevitalizovali čím sme pozdvihli jeho hodnotu a využiteľnosť širokým okruhom obyvateľov mesta. Upravili sme terén, obnovili zeleň, opravili existujúci chodník, altánok aj samotný prameň. Osadili sme tiež lavičky či stojan na bicykle a priestor tak získal novú, dlho nepoznanú kvalitu.