Projekt parčíka pri Tajovskom potoku je dlhodobým projektom Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica, ktorá tento zaujímavý priestor pri Podlavickej cyklotrase “objavila”, a následne podnikla množstvo krokov k oživeniu tohto zabudnutého pozemku.

Znovu nájdený priestor

Banská Bystrica skrýva viacero zanedbaných priestorov, ktoré sa však s trochou snahy a šikovnosti dajú pretvoriť na obľúbené lokality oddychu jej obyvateľov. Takýmto miestom sú aj pozemky v blízkosti plážového kúpaliska, ktoré sú v súčasnosti domovom len pre veľké množstvá stavebného odpadu a buriny. Ide pritom o mimoriadne atraktívny priestor, ktorý je v priamom dotyku s potokom Tajovka a cyklotrasou spájajúcou centrum mesta s Podlavicami.

Nielen pre cyklistov

Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica sa preto rozhodla, že toto miesto s pomocou zdrojov z Participatívneho rozpočtu mesta a samotného mestského rozpočtu revitalizuje a spraví z neho funkčný parčík, ktorý bude slúžiť nielen obyvateľom Fončordy či cyklistom využívajúcim cyklotrasu, ale aj všetkým obyvateľom mesta, ktorí túžia po novej zelenej odpočinkovej zóne.

Nahradíme zmiznuté zelené plochy

Vybraný priestor sa nachádza na sídlisku Fončorda, v blízkosti areálu plážového kúpaliska a pozdĺž potoka Tajovka. Aktuálne v blízkosti tohto priestoru prebieha výstavba polyfunkčných objektov, ktorá zabrala aj pôvodnú zeleň a detské ihrisko. Miesto, ktoré sa snažíme premeniť na relaxačnú zónu, by preto mohlo nahradiť aj plochy, o ktoré obyvatelia tejto časti mesta prišli výstavbou.