Odpoveď BBSK k Sládkovičovej ulici

  1. Domov
  2. Novinky
  3. Odpoveď BBSK k Sládkovičovej ulici

V úvode novembra sme sa rozhodli osloviť Banskobystrický samosprávny kraj s výzvou na vytvorenie priestoru aj pre cyklistickú dopravu v súvislosti s aktuálne pripravovanou rekonštrukciou Sládkovičovej ulice v Banskej Bystrici. Táto rekonštrukcia, ako aj mnohé ďalšie, totiž nepočítala s vytvorením bezpečného priestoru pre cyklistov.

Myslíme si, že už nie je čas na ignorovanie celosvetových snáh o znižovanie emisií, ochranu ovzdušia a potlačenie klimatických zmien, ako aj snáh o zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky. Preto je nevyhnutné využiť každú príležitosť na pozitívnu zmenu!

Na našu výzvu sme dostali odpoveď od kompetentných, ktorú si dovoľujeme zverejniť v plnom znení, aby bola aj verejnosť informovaná o krokoch, ktoré BBSK plánuje – jednak v súvislosti s rekonštrukciou tejto cesty, ale aj ďalšími aktivitami ohľadom zvyšovania atraktívnosti cyklistickej dopravy v kraji. Veríme, že vytváranie uličného priestoru s dôrazom na potreby 21. storočia sa postupne stane neoddeliteľnou súčasťou rozvoja aj nášho kraja.

Vážená pani Štulajterová,

ďakujem za Váš e-mail a zároveň za žiadosť, ktorú ste nám adresovali a ktorou sme sa posledné týždne intenzívne zaoberali. Rovnako ako vy, tak aj BBSK vníma potrebu zvyšovania bezpečnosti či budovania infraštruktúry pre cyklistov, hlavne v súčasnom období, kedy automobilová doprava predstavuje pre našu klímu značné riziká.

Oprava Sládkovičovej ulice zahŕňa výmenu asfaltového krytu v dvoch vrstvách. V riešenom úseku bude nové vodorovné dopravné značenie. Pribudne bezpečnostný ostrovček medzi zástavkami pri SZU a dôjde k oprave odtokových pomerov pri odbočke na Podháj.

V rámci našich možností sa usilujeme o to, aby bol cyklopruh vyznačený na vozovke aspoň v jednom smere, pri zachovaní chodníka pre peších v smere druhom. Keďže projektant takéto riešenie neodporučil, oslovili sme ďalšieho, ktorý je presvedčený, že takéto riešenie bude možné zrealizovať. Návrh od neho očakávame do konca januára a veríme, že bude schválený dopravným inšpektorátom. Záväzné rozhodnutie k tomuto variantu teda očakávame v priebehu januára/februára 2022.

Ak by však táto možnosť nebola priechodná, ďalšia alternatíva je urobiť cyklopruh na chodníku a v tejto veci by sme následne rokovali s mestom Banská Bystrica ako s majiteľom komunikácie pre chodcov. Toto je len druhý variant v prípade, ak by prvý nebol realizovateľný. Iné varianty väčšieho charakteru, žiaľ, neboli možné, z titulu finančného krytia a riešenia iných, tiež naliehavých dopravných situácií spomenutých vyššie. V BBSK sme mali na začiatku volebného obdobia až 45 % ciest v havarijnom a nevyhovujúcom stave. Naším cieľom je tento investičný deficit odstrániť a dostať vozovky do zjazdného stavu na dochádzanie do práce, škôl a za lekárom pre všetkých ľudí v kraji.

Som presvedčený, že takéto riešenie prispeje k väčšiemu komfortu a predovšetkým k väčšej bezpečnosti cyklistov. Zároveň by som vás chcel ubezpečiť, že aj my vnímame potrebu zvýšenia podpory zelenej dopravy. Preto sme ako kraj podnikli viaceré kroky v snahe nájsť riešenia ako podporiť cyklistickú dopravu, a práve aktívna snaha o vyznačenie pruhu pre cyklistov v rámci ďalších etáp na Sládkovičovej ulici také riešenie predstavuje.

BBSK vyvíja rôzne aktivity s cieľom zvýšiť atraktivitu cyklistickej dopravy na území kraja. Aktuálne je rozpracovaných 10 projektov v rôznom štádiu rozpracovanosti projektovej dokumentácie pre projekty výstavby infraštruktúry pre nemotorovú dopravu. Ďalej sa snažíme o budovanie nadväzujúcej cyklistickej doplnkovej infraštruktúry či podpory zdieľaných bicyklov v hlavných spádových oblastiach. Koncepcia Kostrovej siete cyklistických komunikácií Banskobystrického samosprávneho kraja (KS BBSK) zadefinovala koridor hlavných diaľkových cyklistických koridorov – 14 vetiev v predpokladanej dĺžke 746 km, vrátane 12 cyklistických uzlov. Každá má svoju špecifikáciu a riešenia, ktoré sa budú upresňovať v ďalších stupňoch dokumentácií.

Ďakujem za Váš podnet a prajem všetko dobré!

S úctivým pozdravom,

Mgr. Ondrej Lunter
podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja

1 komentár. Leave new

  • Pavel Zauška
    27. decembra 2021 16:36

    Aspoň pekné od nich, že odpovedali. Riešenie, že sa namaľuje čiara na chodníku pri toľkej verbálnej snahe pomôcť cyklistom je neakceptovateľný.

    Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú emailovú adresu.
You need to agree with the terms to proceed

Menu