Venujte nám 2 % z vašich daní

  1. Domov
  2. Novinky
  3. Venujte nám 2 % z vašich daní

Vlaňajší rok bol aj pre naše občianske združenie špecifický. Na naše prekvapenie sa nám však napriek pandémii podarilo zrealizovať viacero aktivít, ktoré spestrili ľuďom náročné obdobie, vzdelávali, alebo posúvali celkovo cyklodopravu nie len v Bystrici malými krôčikmi vpred.

Deň bez áut BB 2020Čomu sme sa v roku 2020 venovali na lokálnej úrovni? Zbežne nás napadnú napríklad tieto veci:
– po 10 rokoch sme inovovali naše webové sídlo (na ktorom si práve teraz čítate tieto riadky 🙂
– dočisťovali sme priestor budúceho parčíka pri Tajovke, polievali novo zasadené stromy a tlačili na kompetentných, aby sa realizovali ďalšie kroky pri jeho budovaní
– upozorňovali kompetentných na nevyhovujúci stav cyklotrás (predovšetkým aktuálnu potrebu ich čistenia)
– realizovali sme informačnú kampaň v médiách vzdelávajúcu cyklistov pohybujúcich sa na námestí
– v rovnakom duchu sme robili osvetu aj osobne priamo na námestí
– navrhli, vybavili a inštalovali sme informačné tabule na Podlavickej cyklotrase upozorňujúce cyklistov na detské ihrisko
– zorganizovali sme tradičnú kampaň Do práce na bicykli na lokálnej úrovni
– spravili sme veľkú večernú cyklojazdu za účasti malých aj veľkých, ktorá viedla v trase budúcej cyklotrasy do Radvane
– pripravili sme už tradičné raňajky a olovrant pre cyklistov počas Európskeho týždňa mobility
– počas ETM sme “upiekli” aj najodvážnejšiu akciu v histórii Dňa bez áut v Banskej Bystrici, kedy sme na jeden deň uzatvorili cestu popred OC Point pre motorovú dopravu a spravili z nej pešiu zónu
– iniciovali osadenie ochranného zábradlia na cyklotrase na THK, aby autá neparkovali priamo na cyklotrase (na druhý deň zničené, čakáme na opätovné osadenie)

Popri týchto aktivitách sme vytrvalo komunikovali s kompetentnými ohľadom ďalšieho budovania cyklotrás v meste a potrebných procesoch. A hoci o týchto stretnutiach zo “strategických” dôvodov intenzívne neinformujeme, zaberajú nám taktiež nemálo času. Len pre upresnenie, aj keď to možno na prvý pohľad vyzerá, že intenzívne pretláčame LEN rozvoj cyklodopravy, nie je to tak. Považujeme ju však za kľúč k budovaniu pekného, čistého, zdravého a príjemného mesta pre život.

Veríme, že tieto naše aktivity sú vám sympatické a pomôžete nám pri ich realizácii aj v roku 2021, či už darovaním svojich 2 % z dane (postup nižšie), alebo priamym finančným príspevkom cez platformu darujme.sk.

Ďakujeme

Tím Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica

 

POSTUP PRI POUKÁZANÍ 2 % Z DANE:

FYZICKÉ OSOBY

Vypočítajte si 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa. Svoje 2 % môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2020 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €).

Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie typu A (príjmy zo zamestnania a dohôd) alebo tlačivo typu B (živnostníci). Súčasťou tlačiva je aj oddiel Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Pri tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5, pri tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 11. Do tohto oddielu vyplňte údaje občianskeho združenia Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica:

IČO: 42190843
Právna forma: občianske združenie
Názov: Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica
Ulica: Javorová
Číslo: 6456/7
PSČ: 974 09
Obec: Banská Bystrica

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska – jeho adresu nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.

V prípade, že ste počas roka 2020 odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník, môžete nám darovať aj 3 % z vašich daní.

Dôležité: Okrem samotného daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivo!

ZAMESTNANCI

Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane. Svoje 2 % môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2020 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €).

Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie. Údaje o našom občianskom združení, ktoré kampaň Do práce na bicykli organizuje, sú v ňom už predvyplnené.

Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2021 na daňový úrad podľa vášho bydliska. Jeho adresu nájdete TU.

V prípade, že ste počas roka 2020 odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník, môžete nám darovať aj 3 % z vašich daní.

PRÁVNICKÉ OSOBY

Svoje 2 % (prípadne 1 %) z dane môžete venovať, ak bola vaša daň za celý rok 2020 vyššia ako 400 € (800 €). Podiel Vašich 2 % (prípadne 1 %) teda musí byť minimálne 8 €.

1. Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie pre právnickú osobu. Súčasťou tlačiva je aj VI. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.

  • Ak ste v roku 2020 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2021 (zvyčajne do 31. 3. 2021) nedarovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať iba 1 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti VI. kolónky 1, 2, 4 a 5.
  • Ak ste v roku 2020 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2020 (zvyčajne do 31. 3. 2021) darovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať 2 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti VI. kolónky 1, 2, 3 a 5.

Do 31. marca 2021 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň.

Ako právnická osoba môžete poukázať 1 % (2 %) aj viacerým prijímateľom. Platí však, že minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

Zdroj: slovensko.digital

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú emailovú adresu.
You need to agree with the terms to proceed

Menu