Výsledkom tohtoročnej kampane Do práce na bicykli, ktorá prebiehala v uliciach mesta Banská Bystrica po celý máj, je aj 12.137 ušetrených kilogramov nevyprodukovaného CO2 miesto áut.. Banskobystričania tak opäť posunuli latku celoslovenskej súťaže o niečo vyššie.

Najlepšie tímy aj jednotlivci sa zišli v pondelok na slávnostnom oceňovaní pred Radnicou na Námestí SNP za účasti banskobystrického primátora Jána Noska, národného cyklokoordinátora Petra Klučku a riaditeľa nadácie Ekopolis Petra Medveďa. Najviac kilometrov najazdil tím CykloBután (2.487,68 km), z jednotlivcov Veronika Rojíčková (1.112,39 km). Medzi zamestnávateľmi so 7 tímami bol najlepší ORANGE Slovensko.

„Každý Banskobystričan, ktorý sa do súťaže zapojil, urobil niečo pre seba, svoje zdravie a ekológiu nášho mesta. Projekty, ktoré majú potenciál rásť a rozširovať sa na celonárodnú či medzinárodnú úroveň budeme aj naďalej podporovať. S tým súvisiaca cyklodoprava a budovanie nových cyklotrás je našou prioritou,“ uviedol na margo kampane Do práce na bicykli primátor Ján Nosko.

Ceny sa udeľovali rozdali v 8 kategóriách. Tými hlavnými boli tento rok bicykel a tablet. Získali ich žrebovaním súťažiaci, ktorí počas mesiaca uskutočnili minimálne 25 jázd na bicykli. Celkom jazdilo v uliciach Banskej Bystrice 95 tímov s 302 súťažiacimi. Pre zaujímavosť najazdili viac kilometrov, ako má obvod Zeme (40 075 km).

Na celom Slovensku sa do kampane Do práce na bicykli zapojilo 55 miest, 916 tímov a 2.861 súťažiacich. Banská Bystrica sa v počte najazdených kilometrov umiestnila hneď za Bratislavou (84.115 km). V kategórii prepočtu na počet obyvateľov sme boli tretí za Svitom a Piešťanmi.
V rámci Slovenska absolvovali súťažiaci 60.248 ciest do práce na bicykloch, pričom najazdili 372.044 kilometrov. Do ovzdušia sa tak nedostalo 93.011 kilogramov CO2 a iných škodlivín, ktoré by inak vyprodukovali motorové vozidlá v porovnaní. Prispeli tak k zlepšeniu životného prostredia okolo nás.