EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY (ETM) prebieha každý rok od 16. do 22. septembra. Táto európska iniciatíva nabáda mestá a obce, aby zavádzali a podporovali trvalo udržateľné dopravné opatrenia a vyzývali obyvateľov, aby si vyskúšali alternatívy k používaniu automobilov.

Európska komisia stanovila pre mestskú mobilitu dva ambiciózne ciele:
• do roku 2050 postupne vylúčiť z miest automobily s konvenčným pohonom
• do roku 2030 sa vo veľkých mestských centrách priblížiť v mestskej logistike k nulovým emisiám.

Mesto Banská Bystrica prijalo aj tento rok výzvu na zapojenie do kampane ETM a v spolupráci s Občianskou cykloiniciatívou pripravili pre Banskobystričanov množstvo podujatí, ktoré budú v súlade s vyhlásenou témou ročníka – multimodalitou, ktorá je prezentovaná mottom kampane – „KOMBINUJ A CHOĎ!“ Kombinácia rôznych druhov dopravy znamená maximalizáciu výhod pre cestujúcich: nákladov, rýchlosti, flexibility, komfortu, spoľahlivosti atď. Prínosy má aj spoločnosť: zníženie znečistenia a menšie dopravné zápchy, zlepšenie kvality života a zdravia atď. Posledné analýzy hovoria, že viac ako 50 % ciest, ktoré obyvatelia miest denne vykonajú, je kratších ako 5 kilometrov, čo je vzdialenosť, ktorú môže človek veľmi pohodlne zvládnuť peši, bicyklom, verejnou dopravou, prípadne správnou kombináciou týchto troch foriem, bez použitia osobného auta.

Dňa 19.septembra o 16,00 hod. na Radnici bude verejná diskusia na tému Doprava, mesto a ľudia, kde sa budú môcť obyvatelia dozvedieť viac o plánoch a aktivitách, ktoré Mesto Banská Bystrica pripravuje na nasledujúce obdobie. Účastníci budú mať možnosť predniesť svoje pripomienky, podnety, návrhy a tiež sa spoločne pokúsia naformulovať víziu mesta v náväznosti na aktuálne vytvorený strategický dokument, ktorého obsah bude na podujatí prezentovaný.

20.-21.septembra budú sa budú môcť obyvatelia priamo zapojiť na Námestí SNP do interaktívnej inštalácie s názvom Cyklotriptich. Záujemcovia budú môcť šliapaním na troch stacionárnych bicykloch ovládať videomapping na mestskej hodinovej veži. Podujatie je zároveň súčasťou festivalu Svetla a tieňa.

Počas dňa bez áut 22. septembra o 20,00 hod. vyštartuje z Námestia SNP svetelný cyklopelotón, kde budú môcť účastníci zažiť večernú jazdu mestom. Trasa cyklopelotónu je dlhá 7 kilometrov, okruh je vhodný pre malých, aj veľkých, jediná podmienka účasti je byť čo najlepšie osvetlený.

Počas týždňa budú organizované aj osvetové podujatia pre žiakov základných a stredných škôl, v rámci ktorých si budú môcť napríklad zmerať svoju ekostopu a dozvedia sa, prečo je dobré vymeniť auto za bicykel. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., ako jeden z hlavných partnerov kampane na národnej úrovni poskytne počas trvania kampane od 16. do 22. septembra cestujúcej verejnosti 50-% zľavu z ceny cestovného vo vlakoch kategórie Os a REX v 2. vozňovej triede a počas trvania kampane bude možné bezplatne prepraviť bicykel vo vlakoch kategórie Os a REX v 2. vozňovej triede.