V Banskej Bystrici, dňa 18.11.2017

Vážení zástupcovia mesta Banská Bystrica.

Je tu záver cyklistickej sezóny, a preto nastal čas zosumarizovať skúsenosti a postrehy, ktoré som zozbieral ako koordinátor kampane Do práce na bicykli a dlhoročný člen Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica (OCI BB). Počas celej sezóny, a hlavne na jar počas kampane Do práce na bicykli a na jeseň počas Európskeho týždňa mobility, boli aj v spolupráci s mestom Banská Bystrica organizované rôzne podujatia, na ktorých sme sa s kolegami z OCI BB stretli a diskutovali s mnohými cyklistami z Banskej Bystrice a okolia. Ľudia sa na nás obracali s otázkami a návrhmi na zlepšenie situácie v cyklodoprave v našom meste a blízkom okolí.

Týmto reportom by som rád zosumarizoval priebeh cyklistickej sezóny z pohľadu aktívneho člena OCI BB, ktorý sa spolupodieľa na rozvoji cyklodopravy v BB a na Slovensku, ako aj interpretoval kompetentným, čo náš cyklistický národ trápi, aké máme návrhy na zlepšenie cyklodopravy, a aké sú hlavné otázky občanov ohľadne zámerov Mesta Banská Bystrica v tejto masívne sa rozvíjajúcej časti alternatívnej dopravy.

Kampaň Do práce na bicykli 2017 opäť tento rok posunula latku kvality a účasti vyššie. Pre pripomenutie, s touto súťažou sme začali na lokálnej úrovni v roku 2012 práve v Banskej Bystrici, a neskôr sme ju rozšírili na celé Slovensko.

Po 6 rokoch organizovania kampane sa počet súťažiacich zo 102 v roku 2012 zvýšil na 8 531 v roku 2017, počet slovenských miest a obcí zapojených do kampane narástol z 1 na 74 a z mediálne neznámej lokálnej kampane sa stala akcia, ktorá sa prepracovala do hlavného spravodajstva najväčších slovenských televízií, rádií a webov. Podporu kampani vyjadrili viacerí politici, primátori miest, predsedovia samosprávnych krajov, ministri a dokonca aj prezident Slovenskej republiky.

V kampani sa v roku 2017 zúčastnilo 448 súťažiacich zo 77 firiem pôsobiacich v Banskej Bystrici. Tým pádom bola účasť súťažiacich o vyše 10 % vyššia než v roku 2016. V celkovom hodnotení podľa počtu najazdených kilometrov na obyvateľa sme obsadili 9. miesto spomedzi 74 samospráv (11. miesto v roku 2016).

Počas tohtoročnej kampane mali súťažiaci možnosť zaznamenávať okrem prejdených kilometrov aj približné trasy, ktorými na ceste do a z práce jazdili. Podľa týchto údajov sme dokázali vytvoriť mapu trás, z ktorej sa dajú odsledovať oblasti, kde sa jednotlivé trasy najviac križujú. Mapa sa online nachádza na linke: https://www.dopracenabicykli.eu/public/data/banska-bystrica/

Na priloženom obrázku sú tieto zóny vyznačené zelenou farbou a jedná sa hlavne o oblasti:
– Hušták a celkovo okolie ESC
– Strieborné námestie
– kruhový objazd na Tajovského ul.
– Partizánska cesta
– trasa smerom na Sásovú
– trasa smerom na Zvolenskú cestu

Naším odporúčaním je, aby sa uvedené ťahy dostali prednostne do reálneho plánovania a výstavby cyklotrás v meste, ale predovšetkým, aby sa v týchto miestach upravovali a zlepšovali podmienky aj pre cyklistov a chodcov v rámci bežnej údržby miestnych komunikácií. Pokiaľ dôjde k samotnému vybudovaniu cyklotrás, o príprave ktorých samozrejme vieme, pre zlepšenie podmienok pre jazdu na bicykli postačia aj drobnosti, ktoré v konečnom dôsledku dokážu neoceniteľne pomôcť človeku jazdiacemu na bicykli v aktuálne veľmi zložitej dopravnej situácii. Myslím tým napr. zrazenie obrubníkov, zmenu, alebo len malú úpravu dopravného značenia, alebo upravenie/zaplátanie rozbitého povrchu komunikácie. To si nevyžaduje príliš vysoké finančné nároky, skôr je to len o povšimnutí si aj tejto cieľovej skupiny. Máme ÚGND BB a pri navrhovaní bežnej údržby by bolo pomerne jednoduché nahliadnuť do tohto dokumentu a vytypovať kritické miesta, kde by postačovali LEN vyššie uvedené úpravy.

V budúcom roku 2018 plánujeme pre súťažiacich DPNB poskytnúť viac možností, ako presnejšie zaznamenávať najazdené trasy. Jednou z nich bude napríklad aj mobilná aplikácia, ktorá bude trasy súťažiaceho presne zaznamenávať. Z týchto dát bude možné presnejšie lokalizovať najfrekventovanejšie úseky a verím, že pri plánovaní výstavby cyklotrás aj toto zjednoduší určovanie priorít, nakoľko aktuálne nemáme zmapovanú dopravnú situáciu na území mesta a o dennej frekvencii a množstve cyklistov v jednotlivých častiach mesta sa môžeme len domnievať.

V rámci kampane sme dostali od súťažiacich mnohé podnety, názory aj kritiky súčasnej situácie cyklodopravy v meste. Keďže OCI BB je v oblasti rozvoja a popularizácie cyklistickej dopravy aktívna už vyše 12 rokov, na mnohé podnety sme vedeli reagovať obratom. Iné však ostali nezodpovedané s odkázaním sa na kompetentných na MsÚ. Rád by som zosumarizoval najpálčivejšie témy, ktoré cyklistov trápia. Môžu slúžiť pre prioritizáciu ďalšieho plánovania a rozvoja cyklodopravy v Banskej Bystrici.

– Cyklotrasa smer Slovenská Ľupča
Vieme o plánovanej cyklotrase cez areál priemyselného parku. Žiaľ, aj táto je plánovaná minimálne od doby, ako vznikol ÚGND BB, ale nič sa reálne pre zlepšenie pohybu na bicykli smerom na Brezno neurobilo. Naopak, situácia sa ešte zhoršila výstavbou severného obchvatu mesta, kedy sa úplne zamedzil pohyb cyklistov v smere z mesta na východ. Táto trasa je asi jedna z najproblémovejších, keďže zo smeru od Ľupče dochádza do mesta veľké množstvo ľudí. Vieme aj o problematickom vyjednávaní s povodím Hrona, ktoré plánuje budovať protipovodňové opatrenia, ale ako si spomínam, tak o ich plánoch sa rokuje už tiež minimálne 10 rokov, a zatiaľ sa reálne v tejto lokalite nič neudialo. Buď je potrebné vo veľmi krátkom čase vybudovať sľubovanú a sčasti aj pripravovanú trasu cez priemyselný park, alebo sa pustiť do provizórneho (v tomto prípade by provizórium slúžilo už 6 rokov od otvorenia severného obchvatu) upravenia existujúcej asfaltovej lesnej cesty zo Šalkovej do Majera. V tomto prípade by postačovalo upraviť úsek tejto cesty na strane Šalkovej, kde chýba 100 m spevnenia. Nemuselo by sa jednať o vyasfaltovanie, stačilo by iba upraviť a spevniť povrch tak, aby sa na ceste netvorili kaluže a aby bol ľahšie prejazdný kopec na začiatku asfaltky smerom do mesta.

– Prejazd cez tunel pod železnicou v Rudlovej
Na oboch koncoch tejto spojky cez tunel doteraz nie je značka legálne umožňujúca prejazd pre cyklistov. V smere od Rudlovej je táto trasa úplne logická. V opačnom smere je potrebné urobiť určité dopravné a možno stavebne zmeny, ktoré by uľahčili cyklistom napojenie sa na Rudlovskú cestu. V každom prípade je však tento tunel oveľa vhodnejší na cyklotrasu ako smerovanie cyklistov na kruhový objazd na Ceste k nemocnici. Vo všeobecnosti sú kruhové objazdy bez špeciálnych cykloúprav pre cyklistov nebezpečné!

– Rodinná cestička z Banskej Bystrice do Vlkanovej
Tu niet veľmi čo vysvetľovať. Rodinná cestička ako taká existuje, ale je vo veľmi biednom stave a hlavne pre deti a rekreačných cyklistov je vyslovene nebezpečná. Na druhej strane je to možno jedna z najviac využívaných rekreačno-rodinných cyklotrás v okolí BB. Je nám známe, že mesto koná v otázke vybudovania tejto trasy. Samozrejme, okrem nečinnosti BBSK a problematického vyjednávania s povodím Hrona si myslím, že by boli vhodné realizovať tiež menšie dočasné opatrenia, nakoľko celý proces trvá nesmierne dlho. Navrhujeme preto minimálne na jar upraviť túto trasu do použiteľného stavu napr. za pomoci valca a niekoľkých žiab, ktoré by spevnili štrk a makadam nešťastne nasypaný do vodou vymletých jám.

Ako som písal vyššie, v OCI BB sme o stave týchto projektov priebežné informovaní. Zároveň poznáme dôvody, prečo vyriešenie týchto trás tak dlho trvá. Avšak tieto dôvody sa počas dlhej doby príliš nemenia a z roka na rok, žiaľ, nevidno nejaký posun k zlepšeniu situácie cyklistov v meste. Preto navrhujem, aby mesto v reakcii na tento report vydalo jasné stanovisko, čo sa v ktorej časti mesta v oblasti cykloopatrení rieši, plánuje, a hlavne aby zverejnilo odhadovaný harmonogram, ktoré aktivity v rámci zlepšovania cyklodopravy sú na budúce mesiace/roky plánované. Tento harmonogram rozvoja cyklodopravy v BB môže zároveň slúžiť aj zodpovedným oddeleniam na MsÚ pre naplánovanie si jednotlivých činností. Lebo momentálne máme pocit, že rozvoj cyklodopravy je veľakrát ťahaný zanietenými jednotlivcami (ktorých je, vďakabohu, čoraz viac), než koncepčným plánovaním ako dôležitý verejný projekt. Samozrejme, proces prípravy na budovanie kvalitných cyklotrás na území mesta sledujeme, dokonca v nemalej miere sa podieľame na tomto procese, no vzhľadom na zložitosť a časovú náročnosť celého procesu si dovoľujeme apelovať na zváženie dočasných/provizórnych zlepšení pre cyklistov aj z dôvodu čoraz vyššieho nárastu motorovej dopravy v meste.

Dopravná situácia v meste nám v súčasnosti ukazuje jasný smer, kam sa zamerať a sústrediť sily pri komplexnom plánovaní dopravy. V meste máme čoraz viac áut a je smutné a veľmi neefektívne, že sa veľká energia, čas aj financie míňajú prioritne LEN na riešenie plynulosti motorovej dopravy a parkovania práve pre ne. To ale povedie k ešte väčšiemu nárastu počtu áut v meste, o čom hovoria mnohé odborné zahraničné štúdie – a v konečnom dôsledku to vidíme aj na vlastné oči. Je to niečo ako dopravný Moorov zákon. Nastal preto čas presunúť túto energiu a financie investované do automobilov na plánovanie alternatívnej dopravy. Základom je synergická kostra cyklotrás, mestskej a prímestskej dopravy. Túto budú môcť ľudia bezpečne využívať za akýchkoľvek poveternostných podmienok.

„Keď je pekne, idem do práce alebo do mesta na bicykli. Keď sa viacej ponáhľam, alebo je zlé počasie, tak mám možnosť využiť verejnú dopravu bez komplikovaného presadania či čakania. A nemusím v takom prípade použiť auto, pokiaľ to nebude naozaj nutné.“

Takýto budúci stav v našom meste by podporil aj ďalšie aktivity zamerané nielen na alternatívnu dopravu, ale aj turizmus. Napríklad bike-sharing, car-sharing, budovanie cyklo-parkovísk pri uzloch verejnej a medzimestskej dopravy, bezpečné cyklo-parkoviská pri obytných domoch na sídliskách, atď. Všetky tieto opatrenia v konečnom dôsledku vedú ak nie k znižovaniu, tak minimálne k zastaveniu nárastu motorovej dopravy.

Na záver by som za Občiansku cykloinicitívu BB veľmi rád vyzdvihol spoluprácu, ktorú máme s MsÚ a MZ Banská Bystrica pri plánovaní rozvoja cyklodopravy a rôznych podporných aktivít zameraných na mestskú cyklistiku. Po rokoch stagnácie mám pocit, že sa táto forma alternatívnej dopravy dostáva síce pomaly, ale isto do popredia.

Bol by som potešený, keby tento report bol kompetentnými využitý na zvýšenie motivácie pri rozvoji cyklodopravy v meste, aby sme pri čakaní na dokonalé cyklotrasy nepodcenili stále sa zhoršujúcu dopravnú situáciu na území mesta, a pre veľké veci nezabudli na menšie. Preto by som rád požiadal o stanovisko k spomínaným bodom, ktoré cyklistov v meste trápia najviac.

Zároveň by sme sa veľmi radi ako OCI BB zúčastnili na stretnutí s kompetentnými pracovníkmi MsÚ a poslancami MZ BB, kde by sa jasne definoval harmonogram jednotlivých cykloprojektov, ktoré sú momentálne realizované, plánované alebo verejnosťou požadované.

S pozdravom,
Ján Miko
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica

Na vedomie:
Mgr. Jakub Gajdošík – viceprimátor
Ing. arch. Vladimír Letovanec – vedúci Odboru územného plánovania a architekta mesta
Mgr. Marek Modranský – poslanec MsZ BB a predseda dopravnej komisie
JUDr. Martin Adamec – prednosta mestského úradu
Ing. Renáta Hláčiková – vedúca Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí