Námestie SNP v Banskej Bystrici sa v stredu 19. septembra 2012 premenilo na detské mobilné dopravné ihrisko. Konalo sa tam osvetové podujatie Polícia deťom, ktoré sa stretlo s veľkým záujmom detí a žiakov materských i základných škôl.

K zdarnému priebehu aktivít prispeli príslušníci Krajského riaditeľstva Policajného zboru a Mestskej polície v Banskej Bystrici. Viac než dve stovky žiakov zo štyroch základných a jednej materskej školy absolvovali praktickú aj teoretickú výučbu pod odborným dohľadom príslušníkov polície a záchranárov z Červeného kríža. Každý z účastníkov získal Preukaz zodpovedného cyklistu, rôzne reflexné prvky a vestičky, farbičky, silikónové náramky, ako aj ďalšie darčeky od SAŽP a Nadácie SPP. O podujatie prejavili záujem a spontánne sa zapojili aj okoloidúci rodičia a starí rodičia so svojimi deťmi.