Slávnostné odovzdávanie Generelu nemotorovej dopravy

  1. Domov
  2. Galérie
  3. Slávnostné odovzdávanie Generelu nemotorovej dopravy

Primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola 27.3.2012 v Cikkerovej sieni radnice prevzal z rúk zástupcov Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica (OCI BB) Generel nemotorovej dopravy (GND). Pozvanie na slávnostné stretnutie prijala aj veľvyslankyňa Holandského kráľovstva Daphne Bergsma. Práve Holandsko je krajinou, ktorá patrí v rozvoji nemotorovej dopravy medzi európskych lídrov. OCI BB v spolupráci s mestom Banská Bystrica vypracovali, v rámci projektu Rozvoj nemotorovej dopravy na území mesta Banská Bystrica, kľúčový dokument, ktorý sa stane východiskom riešenia cyklodopravy v meste.

Novinky

Ďakujeme našim partnerom

Menu