Bystrickí cyklisti dostali mikulášsku nádielku v predstihu. V pondelok 2. decembra boli totiž v centre Banskej Bystrice osadené prvé stojany, ktoré majú cyklistom uľahčiť uloženie bicyklov pri inštitúciách a obchodoch. Po tohtoročnom otvorení pešej zóny pre cyklistov a vyznačení prvého cyklokoridoru tak ide o ďalšiu aktivitu, ktorá má zatraktívniť využívanie tejto formy nemotorovej dopravy v krajskom meste.

Za projektom, ktorého výsledkom je vznik 14 cyklostojanov vhodných na umiestnenie v pešej zóne, stojí dobrá spolupráca Mesta Banská Bystrica so združením Občianska cykloiniciatíva (OCI BB) z Banskej Bystrice, ktorému sa podarilo na tento účel získať financie z grantov. Ako vysvetľuje Andrea Štulajterová, hlavná spracovateľka projektu a líderka OCI BB, realizácia nápadu bola v banskobystrických podmienkach veľmi náročná. Zámerom totiž bolo, aby boli cyklostojany umiestnené v historickom centre mesta, a to má pri akýchkoľvek zásahoch zvýšenú ochranu. „Hľadanie konsenzu s krajským pamiatkovým úradom, Útvarom hlavného architekta v Banskej Bystrici a všetkých dotknutých subjektov bolo behom na dlhé trate. Každý si totiž uvedomoval citlivosť priestoru, v ktorom sa stojany budú nachádzať.“ Výsledkom stretnutí je stojan, ktorému dominujú jednoduché tvary a elegantný, erb mesta.

Práve náročnosť rokovaní s kompetentnými orgánmi, ale aj uzatváranie finančného krytia či, úpravy návrhu cyklostojanov boli dôvodom, prečo sa jednotlivé konštrukcie začali osádzať až v decembri, tesne pred Mikulášom. „Málokto si to možno uvedomí, ale stojany sú skutočne jedinečné. Nejde o bežné výrobky, ktoré sa dajú kúpiť v nejakom obchode. Vyrábaný bol priamo na mieru a preto je samotný výzor originálnym dielom, ktoré máme len v Banskej Bystrici. Aj preto bol celý projekt časovo značne natiahnutý a jeho finálna realizácia sa natiahla až do zimy,“ vysvetľuje Andrea Štulajterová. Táto technická náročnosť sa odrazila aj na cene, ktorá bola o čosi vyššia, ako pri bežných, priemyselne vyrábaných stojanoch. Tu však podali pomocnú ruku donori, ktorí poskytli realizátorom financie na pokrytie výrobných nákladov. „Nadačný fond Stredoslovenskej energetiky v nadácii PONTIS prispel sumou 3-tisíc eur a Nadácia Ekopolis zabezpečila v rámci programu Zelené oázy ďalších 2-tisíc eur. Bez ich pomoci by Bystričania museli dodnes opierať bicykle o steny historických budov, alebo zamkýnať o mreže pri stromoch na námestí,“ dodáva zástupkyňa OCI BB.

Zaujímavým prvkom na stojanoch je banskobystrický erb, ktorý bol do kovu vypaľovaný laserom. Priestor, kde je umiestnený erb, je však možné podľa Štulajterovej vyplniť aj iným obrazcom, napr. logom reštaurácie. „Tieto prvé cyklostojany sú umiestnené najmä pred rôzne verejné inštitúcie a preto boli označené logom mesta. Zámerom však je, aby rovnaké stojany zakúpili z vlastnej iniciatívy aj spoločnosti, ktoré majú v meste prevádzky a ukázali tak, že im na zákazníkoch – cyklistoch záleží. Stojan si následne môžu personalizovať svojím logom. Prvotný proces povoľovaní sme vyriešili za nich, stačí už iba objednať cyklostojan, dodať výrobcovi predstavu svojho loga a následnú lokalizáciu spresniť s Útvarom hlavného architekta v Banskej Bystrici.“

Väčšina cyklostojanov bude umiestnená v historickom centre, jeden sa bude nachádzať v Komunitnom centre v Sásovej. Podľa počtu ramien sú určené pre 4, 6 alebo 8 bicyklov a pevnými kotvami sú prichytené priamo k dlažbe alebo trávniku. Okrem komfortu tak banskobystrickým cyklistom prinesú aj pocit bezpečného uloženia bicykla.