Druhý ročník súťaže je úspešne za nami. Veľká vďaka patrí všetkým 136 súťažiacim, ktorí sa v tomto roku zapojili. Najazdili spolu 25 017 km a nevyprodukovali tak 4002,7 kg CO2. Víťazným tímom v počte najazdených km sa stal tím Základnej školy (ZŠ) Spojová, pričom tím tejto školy (trieda 8.D ZŠ Spojová) zvíťazil aj v kategórii najviac absolvovaných jázd. V individuálnych kategóriách si prvenstvo a ceny odniesli Peter Polóny (najviac najazdených km), ktorý najazdil 1594 km, a Peter Balog s počtom 54 absolvovaných jázd (najväčší počet jázd).

Nakoľko podľa usporiadateľov bol víťazom súťaže každý, kto sa do súťaže zapojil, rozhodli sa ceny rozdať súťažiacim na základe žrebovania, a tak osud rozhodol o tom, že viac ako 30 súťažiacich si domov odnieslo aj vďaka Nadácii SPP, BPM, s.r.o, SAD Zvolen, a.s., Orange Slovensko, a.s. a Veľvyslanectva holandského kráľovstva naozaj atraktívne a hodnotné darčeky. Primátor mesta odovzdal poďakovanie všetkým súťažným tímom a zástupkyni spoločnosti Orange Slovensko, a.s., za vytváranie podmienok svojim zamestnancom na dochádzanie do práce na bicykli, nakoľko v súťaži bolo zapojených až 6 tímov z tejto spoločnosti. Aktivisti z Občianskej cykloiniciatívy (OCIBB) odovzdali zasa poďakovanie primátorovi mesta za vytrvalú podporu rozvoja nemotorovej dopravy na území mesta.

Na záverečné vyhodnotenie prijala pozvanie aj veľvyslankyňa holandského kráľovstva pani Daphne Bergsma, ktorá darovala jednému z vyžrebovaných súťažiacich kvalitný bicykel.

Príjemné počasie, dobrý program, ktorí zabezpečili študenti Akadémie umení, a malé občerstvenie pre všetkých bolo príjemnou bodkou za druhým ročníkom súťaže.

Podujatie sme zorganizovali vďaka podpore Nadácie SPPoločne a ďalším sponzorom (SAD Zolen, BPM, Orange Slovensko, ktorí venovali ceny pre súťažiasich)

ocibb