V dňoch od 16.-22.septembra 2014 sme sa tak ako po iné roky zapojili do celoeurópskej kampane Európsky týždeň mobility. Tento ročník sa niesol v duchu hesla “Naše ulice, naša voľba”.

OCIBB, v spolupráci s množstvom partnerov, zorganizovala počas týždňa niekoľko podujatí, ktoré upriamovali pozornosť na alternatívne druhy dopravy k tej motorovej, ktorá, žiaľ, z roka na rok narastá a uberá stále viac verejného priestoru. Podujatí sa priamo zúčastnilo viac ako 2500 obyvateľov a nepriamo, prostredníctvom článkov, plagátov a reportáží v lokálnych, ale aj národných médiách ďalších niekoľko tisíc obyvateľov.

Prvý deň (16.9.) sme ETM štartovali spolu s Týždňom dobrovoľníctva na Námestí SNP, kde okrem veľtrhu neziskových organizácií bol pripravený aj bohatý kultúrny program a tiež otvorenie výstavy dobrovoľníkov v našom meste. Účastníci podujatia mali príležitosť stretnúť sa a dozvedieť viac o aktívnych organizáciách, ktoré v našom meste pôsobia, a tiež sa dozvedieť viac o ETM ako aj to, ako sa stať dobrovoľníkom.

V stredu (17.9.) sa hlavné námestie premenilo na Arénu zdravého životného štýlu v centre, kde sa okrem udržateľnej mobility hovorilo aj o tom, že zdravý životný štýl nie je len zdravá strava, ale aj zdravý pohyb a zdravé životné prostredie. Tvárou podujatia bola naša úspešná olympionička Nasťa Kuzminová, ktorá prišla účastníkov ráno pozdraviť a v popoludňajších hodinách vyžrebovala víťazov ankety, do ktorej sa mohli účastníci počas celého dňa zapojiť. Nakoľko projekty boli podporené Európskou komisiou, prišiel účastníkov pozdraviť aj pán Chrenek, zástupca Slovenska v EK.

V sobotu (20.9.) sme organizovali už 9. ročník podujatia Cyklofest, ktorý ráno trochu narušilo počasie a niekoľkých záujemcov o jazdu v cyklopelotónoch aj odradilo. Nakoniec však Cyklofest dopadol veľmi dobre. Obidva cyklopelotóny dorazili do Fort Geronimo vo Vlkanovej už za sprievodu slniečka, ktoré účastníkov veľmi potešilo. Súťaže, hry, program a občerstvenie si účastníci úžili v príjemnom prostredí a ako už tradične, z bohatej tomboly sa potešili malí aj veľkí.

V pondelok (22.9.) sme chceli upozorniť na Svetový deň bez áut a požiadali sme o uzavretie parkoviska v tesnej blízkosti historického centra mesta od 6,00 hod. až do 18,00 hod. V poobedných hodinách od 15,00 – 17,00 hod. OCIBB a dobrovoľníci na parkovisku vytvorili desať alternatívnych scénok ako inak, príjemnejšie, užitočnejšie a kvalitnejšie by bolo možné využiť verejný priestor, ktorý v súčasnosti slúži “len” na parkovanie áut. Vznikla z toho spoločná fotografia s názvom “Naše ulice, naša voľba” a desať samostatných fotografií z jednotlivých scénok. OCIBB plánuje z tohoto projektu vytvoriť album, ktorý bude slúžiť na osvetu ohľadom znižovania motorovej dopravy v meste.

Podujatia sme mohli zorganizovať vďaka množstvu partnerov, ktorí nás podporili, a aj touto cestou im srdečne ďakujeme.