Cieľom kampane Európsky týždeň mobility, ktorá každoročne prebieha od 16.-22. septembra, je umožniť mestám či obciam vyskúšať si alternatívy udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, pešia chôdza, či cyklistika, môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu.

Výzvou k aktivite v rámci ETM 2019 je: PREJDIME SA SPOLU! Témou aktuálnej kampane je „Bezpečná chôdza a cyklistika“, ktorá jasne poukazuje na spôsob dopravy, ktorý je príliš často podceňovaný – chôdza. Počas kampane bude preto dôraz kladený na bezpečnú chôdzu, jazdu na bicykli a ich kombináciu s verejnou dopravou ako aj na ich výhody pre zdravie, životné prostredie či osobný bankový účet.

Mesto Banská Bystrica sa do tejto kampane pravidelne zapája už od roku 2005 a každoročne pripraví, v spolupráci s OCIBB, pre Banskobystričanov množstvo podujatí, ktoré rôznymi formami propagujú udržateľné formy dopravy (pešiu, cyklo, verejnú dopravu). Podujatia sú pripravené tak, aby si každá cieľová skupina našla niektoré z podujatí, ktoré ho osloví.

Okrem podujatí Mesto Banská Bystrica systematicky pracuje na tom, aby sa v meste zlepšili podmienky pre chodcov, cyklistov, ale aj verejná doprava, ktorá by mala byť najvyužívanejším dopravným módom v meste na presuny obyvateľov.

Tento rok sú pre Banskobystričanov pripravené nasledovné podujatia (16. – 22.9.2019):

1. Počas týždňa budú prebiehať vzdelávacie a osvetové podujatia na základných školách, ktoré prejavia o aktivitu s názvom EKOSTOPA a EKOMOBILITA záujem. Lektorky zábavnou formou vysvetlia žiakom čo to znamená zanechávať po sebe uhlíkovú stopu a ako ju vieme zmenšovať. Tiež sa dozvedia, aké negatívne dopady na zdravie a životné prostredie má individuálna motorová doprava. Žiaci budú mať možnosť zasúťažiť si aj o zaujímavé ceny.

2. „Mamataxi“ nahradia „pešibusy“, rodičia, starí rodičia, učitelia, dobrovoľníci,…každý kto prejaví záujem robiť „šoféra pešibusu“ dostane inštrukcie a môže ráno sprevádzať skupinu detí do školy. Pomôže tak prispieť k zníženiu počtu jázd autom, ktorým by dieťa do školy priviezli.

3. 17.9.2019 od 14,00 hod bude, v spolupráci s MsP, prebiehať osvetovo-vzdeálávacie podujatie s názvom Pešiaci vs chodci, na Huštáku medzi OC Point a ESC.

4. Počas víkendu 21.-22.9. 2019 bude bezplatne premávať cyklobus a cestujúci dostanú drobné darčeky za to, že do vyšších miest v prírode, kde by sa z rôznych dôvodov nedostali bicyklom, použijú spoločný autobus a nie svoje osobné auto.

5. 20.9.2019 o 19:30 hod. vyštartuje z Dolnej ulice svetelná cyklojazda pre malých, aj veľkých Bynskobystričanov je pripravený okruh po novej cyklotrase, ktorú zároveň slávnostne pokrstia. Podstatné je prísť čo naviac osvetlený, lebo najdôležitejšie pre cyklistovu bezpečnosť je vidieť a byť videný.

Vlastné zdravie, čisté mesto a životné prostredie musíme chrániť každý sám, Nečakajme, že to urobí niekto za nás!