Každý rok sa Európsky týždeň mobility zameriava na určitú tému týkajúcu sa udržateľnej mobility, tzv. fokálnej témy. Miestne orgány sú povinné organizovať aktivity pre svojich občanov založené v duchu tejto témy. Európska komisia tiež vyzýva samosprávy, aby iniciovali a podporovali trvalé opatrenia, ktoré podporujú tému ročníka.

Počas minulého storočia boli mestá formované mestskými plánovačmi väčšinou v prospech motorovej dopravy. Mestské oblasti v celej Európe boli prepracované tak, aby vytvárali lepšie podmienky hlavne pre motorovú dopravu, mnohokrát na úkor iných foriem dopravy. Prevaha súkromných vozidiel má za následok, že naše mestá sa stávajú stále viac preťažené, znečistené a hlučné, ako aj menej zdravé a príjemné pre život obyvateľov. Európsky týždeň mobility 2014 si kladie za cieľ prehodnotiť spôsob, akým vnímame mestský/verejný priestor. Po celý týždeň sa bude skúmať vzťah medzi využitím verejného priestoru a kvalitou života. Tohtoročný slogan “Naše ulice, naša voľba” povzbudzuje/motivuje ľudí v celej Európe na vytvorenie takých miest, v ktorých chcú žiť.

Celosvetovo vzrastá hnutie, ktoré sa snaží „získať späť“ mestský priestor: parkovacie miesta môžu byť zmenené na parčíky, betónové ulice možno použiť pre komunitné aktivity, dopravné tepny môžu ustúpiť terasám kaviarní a reštaurácií. Stručne povedané, tento rok je o opätovnom prerozdelení a prepracovaní ulíc a verejných priestranstiev v prospech ľudí. Potreby cyklistov a chodcov sú často ignorované – v tomto roku dúfame, že sa zmenia priority v oblasti mobility, aby sa tí, ktorí využívajú metódy dopravy s malým dopadom na životné prostredie a udržateľné spôsoby dopravy dostali do centra pozornosti.

Počnúc veľkými až po malé mestá, každý z nás je dotknutý tým, ako využíva verejný priestor a aké typy dopravy uprednostňuje. Miestne autority spolu s občanmi môžu vytvárať mestá pre ľudí. Tak, ako v predošlých ročníkoch, aj v tomto sme sa zapojili do celoeurópskej kampane a pripravili pre Banskobystričanov niekoľko podujatí, ktoré majú za cieľ motivovať tak zástupcov samosprávy, ako aj samotných obyvateľov zamyslieť sa nad tým, ako môžeme spoločne prispieť k tomu, aby sme mali mesto pekné, bezpečné, čisté a príjemné pre život. 🙂

as