Slávnostné ukončenie súťaže sme začali síce v daždi, na konci však už svietilo slnko. Dúfajme že táto symbolika platí aj pre budovanie cyklotrás v našom meste 🙂

Všetkým zúčastneným ešte raz ďakujeme a tešíme sa, že sa stretneme na ďalších cyklo aj necykloakciách, prípadne na bicykloch v uliciach mesta.

Malé zhrnutie:
Súťažilo 102 ľudí v 34 tímoch.
Najazdili spolu 22 637 kilometrov a tým nevyprodukovali 3 621 918,6 gramov CO2.

Výhercovia a ceny, ktoré si odniesli:
1. miesto – tím, ktorý najazdil najviac kilometrov: Civil protection z Obvodného úradu v BB si prevzali od Ing. Jána Šaba z BPM permanentky na plaváreň.
2. miesto: tím ACE z firmy Asseco Central Europe – vyhrali obed pre všetkých členov tímu v reštaurácii AlfaBio

1. miesto – tím, ktorý najazdil najviac kilometrov po prepočte na člena: Náturisti zo ZAaRES – ceny od firmy Orange

1. miesto – jednotlivec, ktorý najazdil najviac kilometrov: Ing. Konôpka – bednička piva Radler a ceny od firmy Orange

Vyžrebované družstvo: Efekt D (Orange) si prevzali 4 bedničky piva Radler od konateľa firmy Urpiner, pána Róberta Obertíka

Vyžrebovaný jednotlivec: Miriam Galková (Civil protection OÚ) si odniesla parádny mobil od firmy Orange

Každý tím si okrem toho odniesol aj poďakovanie od mesta a nášho združenia, ktoré im odovzdal osobne pán primátor Gogola.