Mesto Banská Bystrica pozná už víťazov súťaže Do práce na bicykli. Aktivisti z Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica (OCIBB) spolu s primátorom mesta Petrom Gogolom, 11. júna 2014 na Námestí SNP, vyhodnotili súťaž a ocenili víťazov. Do tretieho ročníka súťaže sa zapojilo až 59 tímov, čo spolu tvorilo 182 súťažiacich. Tímy spolu najazdili, počas mesiaca máj, 27 380,8 kilometrov, čím nevyprodukovali 6 845,2 kilogramov CO2.

Cieľom súťaže je pozitívne ovplyvniť dopravné správanie obyvateľov v prospech bicykla, chôdze a verejnej dopravy. Súťaž má prispieť aj k zlepšeniu podmienok pre zamestnancov, ktorí takýmto spôsobom do práce dochádzajú a motivovať tak zamestnávateľov zvýhodňovať takýchto zamestnancov, ako je to bežné v zahraničí. V celoslovenskom meradle sa do súťaže zapojilo 30 miest, 474 tímov, čo je až 1 510 súťažiacich. Banská Bystrica je však po prepočte na počet obyvateľov medzi všetkými mestami na druhom mieste, hneď po meste Martin. „Teší nás, stúpajúci záujem Banskobystričanov o súťaž a to je zároveň aj motivácia pre nás, hľadať sponzorov a donorov, bez ktorých by sa nám to nepodarilo. Tento rok sme získali výraznú podporu od Nadácie Ekopolis v rámci programu Aktívne občianstvo a inklúzia, vďaka tejto podpore sa môžu už teraz tešiť Banskobystričania aj na štvrtý ročník súťaže v roku 2015, ktorý bude obohatený zaujímavým programom a množstvom prekvapení pre všetkých zapojených,” uviedla Andrea Štulajterová z OCI BB.

Ocenenia boli udeľované v štyroch kategóriách a hlavnú cenu, bicykel značky DEMA, získal náhodne vyžrebovaný účastník súťaže, ktorý absolvoval aspoň 50 % jázd do práce na bicykli – bol ním Peter Cyprián z tímu SP Bikers 2, ktorý jazdil za spoločnosť Slovenská pošta, a.s. Šancu vyhrať mali aj ostatní súťažiaci. Partneri súťaže venovali do žrebovania hodnotné ceny a účastníci súťaže sa tak mohli tešiť z nového mobilného telefónu, permanentiek na krytú plaváreň, vynikajúceho radlera z miestneho pivovaru, kreditov do MHD a množstva cyklocien.

V tímovej kategórii Najväčší počet najazdených kilometrov sa umiestnil tím ACE I. zo spoločnosti Asseco Central Europe, a.s., ktorého členovia najazdili spolu až 2 402,5 km. V druhej tímovej kategórii, Najväčší počet jázd, obsadil prvé miesto tím Kanóndejl SG za spoločnosti Spektrum grafik, a.s. s počtom jázd 152. V kategórii jednotlivcov si prvenstvo odniesli Marian Puškár z tímu ACE I., ktorý najazdil 801,8 km a Eva Čulenová jazdiaca za tím Akademici na bicykli z FFUMB BB s počtom 43 jázd. Tím mestského úradu Mestské strely najazdil spolu 828 km a 108 jázd. Členom tohto tímu bol aj primátor mesta Peter Gogola, ktorý k celkovému súčtu jázd a kilometrov prispel 70 kilometrami a 22 jazdami.

„Musím s hrdosťou skonštatovať, že okrem sociálnej oblasti, v ktorej je naše mesto dlhodobo lídrom, sa stávame vzorom aj v oblasti cykloprojektov. Súťaž Do práce na bicykli úspešne odštartovala práve v našom meste a zaujala aj národného cyklokoordinátora, ktorý následne vyzval ďalšie samosprávy, aby sa do tejto súťaže zapojili,” vyjadril sa primátor mesta Peter Gogola.